Автоматичен дозатор за дезинфекция на ръце

Системите за дозиране и дисперсия (разпръскване) на дезинфектанти за ръце имат лидер и това е Steripower® - патентована безконтактна система за дезинфекция на ръце. Дезинфекцията на ръцете никога не била по-удобна, безопасна и практична!

Защо Steripower®:

Не изисква специална поддръжка

Дозиране

Позволява настройка на дозирането в 10 степени от 0,5 мл. до 5 мл.

Широк отвор

За безконтактна дезинфекция едновременно на двете ръце. Излишната течност не може да повреди пода или работните повърхности.

Захранване през електрическата мрежа или с батерии за многократна употреба

Постоянно електрическо захранване или захранване с презареждащи се батерии (гъвкавост в позиционирането), време при режим на изчакване около 6 седмици. Визуален сигнал

преди изключване на захранването.

Сензор

При поставяне на ръцете в отвора, сензорът освобождава една доза със зададеното количество дезинфектант.

Съвместимост

Работи с всички познати течни дезинфектанти без гел (в разфасовка от 0,5 л и 1,0 л).

Впръскване

Покрива равномерно и двете ръце. Не предизвиква аерозолни изпарения.

DIN връзка за ел. зареждане

За свързване с електрическата мрежа, посредством приложено зарядно устройство.

Ваничка за остатъчната течност

С абсорбираща подложка. Излишната течност се събира и съхранява.

Опция: Брояч

Брояч на операциите/впръскванията за контрол на дозировката и броя на впръскванията.

НОВО! Опция за отваряне на входни врати

Опция за автоматично дистанционно управление на отварянето на входни врати само след извършена дезинфекция на ръце.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image